Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

- เครื่องตบดินแบบเตารีด COATES HIRE LH700 *70032038*

เครื่องตบดิน

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องตบดินแบบเตารีด COATES HIRE
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
LH700 S/n. *70032038* - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ