Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

2002-FP203 : รถขุดเล็ก CATERPILLAR 305 *CAT00305CDCR00479*

CANCELLED / ยกเลิก

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถขุด รถขุดเล็ก CATERPILLAR 2002
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
305 S/n. *CAT00305CDCR00479*
E/n. K4N 16434L1
5,738 ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล