Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FP064 : รถกระเช้า NO BRAND GS-1930 32279

รถกระเช้า

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
กระเช้า รถกระเช้า NO BRAND
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
GS-1930 S/n. 32279 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ