Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

2006-FT043 : รถกระเช้า JLG E18MJ A300018064

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า , เสาสูง 5.5 เมตร 5.5 M.

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
กระเช้า รถกระเช้า JLG 2006
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
E18MJ S/n. A300018064 - 120,000
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง