Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FM141 : เครื่องกลึง NO BRAND *** SP19-50

เครื่องกลึง

** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องกลึง NO BRAND
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
*** S/n. SP19-50 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ