Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-DM065 : เรือเจ็ตสกี YAMAHA 650 1730-072-020

เรือเจ็ตสกี

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เรือเจ็ตสกี YAMAHA
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
650 S/n. 1730-072-020 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล