Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FT019 : รถบดถนนเดินตาม BOMAG BW61KS 232150

CANCELLED / ยกเลิก

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด รถบดถนนเดินตาม BOMAG
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
BW61KS S/n. 232150 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล