Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-DM130 : ป้อมยาม FHY 1520 ***

ป้อมยาม , 1.50 x 2 เมตร , 1 ตู้ , ยังไม่เคยใช้งาน UNUSED

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด ป้อมยาม FHY
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
1520 S/n. *** - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล