Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-DM070 : ถังน้ำมัน NO BRAND *** 1707-071-034

ถังน้ำมันพร้อมฐาน1 ตัว

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด ถังน้ำมัน NO BRAND
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
*** S/n. 1707-071-034 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล