Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FT059 : รถฟอร์คลิฟท์ TOYOTA 42-6FG25 406FG25-30022

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ , เบนซิน 2.5 ตัน GASOLINE , 2.5 TONS

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถโฟล์คลิฟท์ รถฟอร์คลิฟท์ TOYOTA
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
42-6FG25 S/n. 406FG25-30022 - 60,000
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง

ดาวน์โหลดรูปภาพ