Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FM044 : เครื่องยนต์ ISUZU 6RB1

เครื่องยนต์

** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องยนต์ ISUZU
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
6RB1
E/n. 6BR1 501025
- ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล