Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-DM094 : เครื่องยนต์ ISUZU 4JG2

เครื่องยนต์

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องยนต์ ISUZU
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
4JG2
E/n. 4JG2-188477
- ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล