Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FM186 : เครื่องยนต์พร้อมเกียร์ MITSUBISHI 6D24

เครื่องยนต์พร้อมเกียร์

** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องยนต์พร้อมเกียร์ MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
6D24
E/n. 6D24-376264
- ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล