Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FT039 : รถเจาะหิน TOKYO RYUKI CD-2L 2812N08

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถเจาะหิน

** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถหัวเจาะตีนตะขาบ รถเจาะหิน TOKYO RYUKI
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
CD-2L S/n. 2812N08 - 120,000
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง