Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-DM121 : ตู้เก็บของ NO BRAND *** SAHADO-2

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 3,000 BAHT / บาท)

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด ตู้เก็บของ NO BRAND
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
*** S/n. SAHADO-2 - 3,000
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ