Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FP175 : รถทำความสะอาด AMANO JN-1200HV 2678

รถทำความสะอาด

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถทำความสะอาด รถทำความสะอาด AMANO
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
JN-1200HV S/n. 2678 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล