Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-DM127 : ตู้บรรทุกสินค้า NO BRAND *** HLH-001/05/19

ตู้บรรทุกสินค้า

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด ตู้บรรทุกสินค้า NO BRAND
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
*** S/n. HLH-001/05/19 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล