Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FT019 : หัวกระแทก NPK GH-10 90157

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก FOR PC228

** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด หัวกระแทก NPK
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
GH-10 S/n. 90157 - 100,000
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง

ดาวน์โหลดรูปภาพ