Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-DM008 : รถจักรยาน NO BRAND *** 1923-083-002

รถจักรยาน 5 UNITS

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด รถจักรยาน NO BRAND
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
*** S/n. 1923-083-002 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ