Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-DP001 : รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FBP10 7FBP10-10652

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า , 1 ตัน 1 TON

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถโฟล์คลิฟท์ รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
7FBP10 S/n. 7FBP10-10652 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ