Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-DP009 : รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า NICHIYU FB25PN-75B-550M 241C00997

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า , 2.5 ตัน , เสา 3 ตอน , เสาสูง 5.5 เมตร 2.5 TONS , 5.5 M.

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถโฟล์คลิฟท์ รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า NICHIYU
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
FB25PN-75B-550M S/n. 241C00997 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล