Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FP053 : รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า NICHIYU FB15PN-50-400P 221880256

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า, 1.5 ตัน 1.5 TON

** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถโฟล์คลิฟท์ รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า NICHIYU
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
FB15PN-50-400P S/n. 221880256 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล