Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-DT001 : หัวเจาะ NO BRAND BR522 22180196

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) หัวเจาะ 3 TONS

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด หัวเจาะ NO BRAND
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
BR522 S/n. 22180196 - 30,000
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง

ดาวน์โหลดรูปภาพ