ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description DT001
0 Bid
BOOM KOMATSU PC120-6,8 1594-066-005 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 222 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description DT002
0 Bid
FORKLIFT TOYOTA 3FD50 3FD60-10307 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 214 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description DT003
0 Bid
FORKLIFT MITSUBISHI FD35 F19A-00546 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 235 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description DT004
0 Bid
FORKLIFT KOMATSU FD35T-5 34252 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 215 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description DT005
0 Bid
FORKLIFT KOMATSU FD35-4 M103B-123479 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 219 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description DT006
0 Bid
MOTOR GRADER CATERPILLAR 140G 81V810 1974 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 215 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description DT007
0 Bid
MANLIFT TADANO AC-185-1-80101 095401 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 213 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description DT008
0 Bid
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR250M-6 00104FB1776 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 238 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description DT009
0 Bid
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR250M-6 00101FB1350 1996 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 242 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description
CANCEL

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT001
0 Bid
MISCELLANEOUS BOOM KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC120-6,8 1594-066-005

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT002
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3FD50 3FD60-10307

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT003
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35 F19A-00546

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT004
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35T-5 34252

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT005
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35-4 M103B-123479

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT006
0 Bid
MOTOR GRADER MOTOR GRADER CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
140G 81V810 1974

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT007
0 Bid
MANLIFT MANLIFT TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AC-185-1-80101 095401

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT008
0 Bid
CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR250M-6 00104FB1776

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT009
0 Bid
CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR250M-6 00101FB1350 1996

CANCELLED / ยกเลิก