ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description DT001 BOOM KOMATSU PC120-6,8 1594-066-005 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 54 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 190,000 BAHT / บาท) บูมยาวพร้อมบุ้งกี๋ 1 ชุด , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT002 FORKLIFT TOYOTA 3FD50 3FD60-10307 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 53 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถยก,ดีเซล 5.0 ตัน / DIESEL , 5.0 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT003 FORKLIFT MITSUBISHI FD35 F19A-00546 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 53 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถยกขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT004 FORKLIFT KOMATSU FD35T-5 34252 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 51 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถยก ,ดีเซล 3.5 ตัน,ไม่มีเอกสาร / DIESEL 3.5 TONS,NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT005 FORKLIFT KOMATSU FD35-4 M103B-123479 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 52 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถยกขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT006 MOTOR GRADER CATERPILLAR 140G 81V810 ปี 1974 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 111 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,950,000 BAHT / บาท) รถเกรด *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT007 MANLIFT TADANO AC-185-1-80101 095401 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 56 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT008 ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR250M-6 00104FB1776 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 66 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT009 ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR250M-6 00101FB1350 ปี 1996 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 67 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT001 MISCELLANEOUS BOOM KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC120-6,8 1594-066-005

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 190,000 BAHT / บาท) บูมยาวพร้อมบุ้งกี๋ 1 ชุด , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT002 FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3FD50 3FD60-10307

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถยก,ดีเซล 5.0 ตัน / DIESEL , 5.0 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT003 FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35 F19A-00546

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถยกขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT004 FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35T-5 34252

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถยก ,ดีเซล 3.5 ตัน,ไม่มีเอกสาร / DIESEL 3.5 TONS,NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT005 FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35-4 M103B-123479

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถยกขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT006 MOTOR GRADER MOTOR GRADER CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
140G 81V810 1974

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,950,000 BAHT / บาท) รถเกรด

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT007 MANLIFT MANLIFT TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AC-185-1-80101 095401

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT008 CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR250M-6 00104FB1776

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT009 CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR250M-6 00101FB1350 1996

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว