ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description DM001 JOTUN PAINTS JOTUN *** 1935-083-011 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 34 )
สีทาบ้าน (สีโจตัน 6 ชุด สีอีพ๊อกซี พาส A-B) ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM002 ALTERNATOR NO BRAND *** 1935-083-009 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 28 )
ไดนาโม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM003 WATER PUMP NO BRAND *** 1935-083-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 33 )
ปั๊มน้ำ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM004 TOOL SET NO BRAND *** 1926-083-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 51 )
ชุดเครื่องมือ (เครื่องมือไฟฟ้า) / 1 PALLET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM005 TOOL SET NO BRAND *** 1935-083-010 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 50 )
ชุดเครื่องมือ+ตู้สแตนเลสใส่เครื่องมือ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM006 TILLING CAR NO BRAND *** 1935-083-008 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 29 )
รถพรวนดิน / 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM007 BICYCLE NO BRAND *** 1923-083-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 58 )
รถจักรยาน / 5 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM008 BICYCLE NO BRAND *** 1923-083-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 111 )
รถจักรยาน / 5 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM009 OVERHEAD CRANE NO BRAND *** 1935-083-005 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 45 )
เครนเหนือศรีษะ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM010 CABLE CAR NO BRAND *** 1935-083-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
กระเช้าไฟฟ้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM011 AIR IMPACT WRENCH WITH TOOLS SETS ASHITA , GL 82002B6,GL26SET 1930-083-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 45 )
บล็อกลมพร้อมชุดเครื่องมือ , บล็อกลม 2 ชุด พร้อมลูกบล็อก 26 ชิ้น , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 2 SETS-1' 4500NM AIR IMPACT WRENCH 26 PCS 1', 3/4' SOCKET TOOLS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM012 AIR IMPACT WRENCH,HOSE,SOCKET TOOL SET ASHITA, GL 3IN1 1930-083-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 35 )
บล็อกลม,สายยาง,ชุดลูกบล็อก , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 1/2'-15M, GL-35SET , 12B01B2P *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM013 GREASE PUMP ASHITA 13QB02 1930-083-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
ปั๊มอัดจาระบี , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM014 BATTERY CHARGER YOULI DFC-650A 1930-083-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
ที่ชาร์ทแบตเตอรี่ (ตู้ชาร์จ), ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM015 LUBRICANT SHELL RIMULA R2EXTRA 20W-50(2) สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 27 )
น้ำมันเครื่อง , 209 ลิตร, 1 ถัง / 209 LITERS , 1 UNIT *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM016 HYDRAULIC OIL NO BRAND TELLUS S3M 68 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 23 )
น้ำมันไฮดรอลิก *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM017 DIESEL TANK SET AO 500L-12V 1931-083-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 39 )
ชุดถังน้ำมันดีเซล , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 12V PUMP, AUTO GUN, HOSE, METER ETC..., *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM018 REFURBISHED VENDING FUJI F6CRU20T4PXSC3,F6CRU20T5PBSC3 607035506,603041631 2006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 55 )
ตู้กดน้ำ / 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM019 REFURBISHED VENDING FUJI F6CRU20T5PBSC3 611035691,601030730 2006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 27 )
ตู้กดน้ำ / 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM020 REFURBISHED VENDING FUJI F7CRU20T5PBSC3,F8CRU20T5PBSC3 704037296,801034034 2007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 32 )
ตู้กดน้ำ (ไม่มีกุญแจ 1 UNIT) / 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM001 MISCELLANEOUS JOTUN PAINTS JOTUN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1935-083-011

สีทาบ้าน (สีโจตัน 6 ชุด สีอีพ๊อกซี พาส A-B) ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM002 MISCELLANEOUS ALTERNATOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1935-083-009

ไดนาโม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM003 MISCELLANEOUS WATER PUMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1935-083-001

ปั๊มน้ำ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM004 MISCELLANEOUS TOOL SET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1926-083-001

ชุดเครื่องมือ (เครื่องมือไฟฟ้า) / 1 PALLET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM005 MISCELLANEOUS TOOL SET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1935-083-010

ชุดเครื่องมือ+ตู้สแตนเลสใส่เครื่องมือ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM006 MISCELLANEOUS TILLING CAR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1935-083-008

รถพรวนดิน / 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM007 MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1923-083-001

รถจักรยาน / 5 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM008 MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1923-083-002

รถจักรยาน / 5 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM009 MISCELLANEOUS OVERHEAD CRANE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1935-083-005

เครนเหนือศรีษะ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM010 MISCELLANEOUS CABLE CAR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1935-083-004

กระเช้าไฟฟ้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM011 MISCELLANEOUS AIR IMPACT WRENCH WITH TOOLS SETS ASHITA , GL
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
82002B6,GL26SET 1930-083-002

บล็อกลมพร้อมชุดเครื่องมือ , บล็อกลม 2 ชุด พร้อมลูกบล็อก 26 ชิ้น , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 2 SETS-1' 4500NM AIR IMPACT WRENCH 26 PCS 1', 3/4' SOCKET TOOLS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM012 MISCELLANEOUS AIR IMPACT WRENCH,HOSE,SOCKET TOOL SET ASHITA, GL
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3IN1 1930-083-001

บล็อกลม,สายยาง,ชุดลูกบล็อก , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 1/2'-15M, GL-35SET , 12B01B2P

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM013 MISCELLANEOUS GREASE PUMP ASHITA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
13QB02 1930-083-003

ปั๊มอัดจาระบี , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM014 MISCELLANEOUS BATTERY CHARGER YOULI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DFC-650A 1930-083-004

ที่ชาร์ทแบตเตอรี่ (ตู้ชาร์จ), ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM015 MISCELLANEOUS LUBRICANT SHELL
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
RIMULA R2EXTRA 20W-50(2)

น้ำมันเครื่อง , 209 ลิตร, 1 ถัง / 209 LITERS , 1 UNIT

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM016 MISCELLANEOUS HYDRAULIC OIL NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TELLUS S3M 68

น้ำมันไฮดรอลิก

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM017 MISCELLANEOUS DIESEL TANK SET AO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
500L-12V 1931-083-004

ชุดถังน้ำมันดีเซล , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 12V PUMP, AUTO GUN, HOSE, METER ETC...,

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM018 MISCELLANEOUS REFURBISHED VENDING FUJI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F6CRU20T4PXSC3,F6CRU20T5PBSC3 607035506,603041631 2006

ตู้กดน้ำ / 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM019 MISCELLANEOUS REFURBISHED VENDING FUJI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F6CRU20T5PBSC3 611035691,601030730 2006

ตู้กดน้ำ / 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM020 MISCELLANEOUS REFURBISHED VENDING FUJI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F7CRU20T5PBSC3,F8CRU20T5PBSC3 704037296,801034034 2007

ตู้กดน้ำ (ไม่มีกุญแจ 1 UNIT) / 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว


สินค้าเคลื่อนที่ได้ (23)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (119)