ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description DM001 BLOWER NATIONAL *** 1822-077-005 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 103 )
เครื่องเป่าลม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM002 CONCRETE MIXER NO BRAND *** 1822-077-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 89 )
เครื่องผสมคอนกรีต *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM003 CONCRETE MIXER NO BRAND *** 1822-077-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 85 )
เครื่องผสมคอนกรีต *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM004 PLANNING MACHINE NO BRAND *** 1816-076-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 79 )
เครื่องไสไม้ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM005 DRILL GRINDER NO BRAND *** 1816-076-006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 87 )
เครื่องลับดอกสว่าน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM006 DRILLING MACHINE NO BRAND *** 1822-077-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 97 )
เครื่องเจาะ , 4 ตัว / 4 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM007 CANVAS NO BRAND *** 1833-077-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 86 )
ผ้าใบ , 15 ผืน 5 x 7 เมตร , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 15 PCS , 5 x 7 M. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM008 GREASE PUMP ASHITA 13QB02 1811-076-010 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 77 )
ปั๊มอัดจาระบี, ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM009 PUMP NO BRAND *** 1822-077-006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 80 )
ปั๊ม, 3 ตัว / 3 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM010 PRESSURE WASHER URO 100TR 11702 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 84 )
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM011 PRESSURE WASHER URO 100TR 11703 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 88 )
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM012 CLEANING MACHINE HOWA HF58A 18-81 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 85 )
เครื่องทำความสะอาด *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM013 CLEANING MACHINE KARCHER KSM-750 1822-077-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 79 )
เครื่องทำความสะอาด *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM014 HAND LIFT SUGIGO/ROLEC *** 18-46 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 76 )
เครื่องยก (รถลาก) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM015 HAND TRACTOR SATOH ER65-2 41017-01673 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 84 )
รถไถนาเดินตาม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM016 STEEL CONTAINER NO BRAND *** 1730-072-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 77 )
กล่องเหล็ก 2 อัน ถอดประกอบได้ ขนาด 146x113x108 ซม. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM017 STEEL CONTAINER NO BRAND *** 1730-072-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 72 )
กล่องเหล็ก 2 อัน ถอดประกอบได้ ขนาด 146x113x108 ซม. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM018 PALLET NO BRAND *** 1833-077-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 75 )
พาเลท 20 อัน / 20 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM019 PALLET NO BRAND *** 1833-077-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 71 )
พาเลท 20 อัน / 20 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM020 SEAT NO BRAND *** 1831-007-006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 70 )
เบาะ , 1 พาเลท / 1 PALLET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM001 MISCELLANEOUS BLOWER NATIONAL
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1822-077-005

เครื่องเป่าลม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM002 MISCELLANEOUS CONCRETE MIXER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1822-077-002

เครื่องผสมคอนกรีต

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM003 MISCELLANEOUS CONCRETE MIXER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1822-077-004

เครื่องผสมคอนกรีต

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM004 MISCELLANEOUS PLANNING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1816-076-007

เครื่องไสไม้

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM005 MISCELLANEOUS DRILL GRINDER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1816-076-006

เครื่องลับดอกสว่าน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM006 MISCELLANEOUS DRILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1822-077-007

เครื่องเจาะ , 4 ตัว / 4 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM007 MISCELLANEOUS CANVAS NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1833-077-001

ผ้าใบ , 15 ผืน 5 x 7 เมตร , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 15 PCS , 5 x 7 M.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM008 MISCELLANEOUS GREASE PUMP ASHITA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
13QB02 1811-076-010

ปั๊มอัดจาระบี, ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM009 MISCELLANEOUS PUMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1822-077-006

ปั๊ม, 3 ตัว / 3 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM010 MISCELLANEOUS PRESSURE WASHER URO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
100TR 11702

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM011 MISCELLANEOUS PRESSURE WASHER URO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
100TR 11703

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM012 MISCELLANEOUS CLEANING MACHINE HOWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HF58A 18-81

เครื่องทำความสะอาด

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM013 MISCELLANEOUS CLEANING MACHINE KARCHER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KSM-750 1822-077-003

เครื่องทำความสะอาด

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM014 MISCELLANEOUS HAND LIFT SUGIGO/ROLEC
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 18-46

เครื่องยก (รถลาก)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM015 MISCELLANEOUS HAND TRACTOR SATOH
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
ER65-2 41017-01673

รถไถนาเดินตาม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM016 MISCELLANEOUS STEEL CONTAINER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1730-072-003

กล่องเหล็ก 2 อัน ถอดประกอบได้ ขนาด 146x113x108 ซม.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM017 MISCELLANEOUS STEEL CONTAINER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1730-072-004

กล่องเหล็ก 2 อัน ถอดประกอบได้ ขนาด 146x113x108 ซม.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM018 MISCELLANEOUS PALLET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1833-077-002

พาเลท 20 อัน / 20 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM019 MISCELLANEOUS PALLET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1833-077-003

พาเลท 20 อัน / 20 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM020 MISCELLANEOUS SEAT NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1831-007-006

เบาะ , 1 พาเลท / 1 PALLET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว


สินค้าเบ็ดเตล็ด (91)