ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description DM001 FAN , COOLING FAN NO BRAND *** 823-22001-040,523-22001-005,1810-076-001,1810-076- สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 18 )
พัดลม 36 นิ้ว , พัดลมระบายอากาศ / 5 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM002 SWING BEARING KOMATSU PC120-5 1818-076-008 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 2 )
เอวสวิง ,1 ชุด / 1 SET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM003 DRILL GRINDER NO BRAND *** 1816-076-006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 21 )
เครื่องลับดอกสว่าน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM004 PLANNING MACHINE NO BRAND *** 1816-076-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 12 )
เครื่องไสไม้ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM005 STEEL CONTAINER NO BRAND *** 1730-072-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 43 )
กล่องเหล็ก 2 อัน ถอดประกอบได้ ขนาด 146x113x108 ซม. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM006 STEEL CONTAINER NO BRAND *** 1730-072-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
กล่องเหล็ก 2 อัน ถอดประกอบได้ ขนาด 146x113x108 ซม. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM007 STEEL CONTAINER NO BRAND *** 1765-073-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 4 )
กล่องเหล็กใส่สินค้าแบบถอดประกอบได้ 2 อัน / 2 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM008 STEEL CONTAINER NO BRAND *** 1765-073-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 4 )
กล่องเหล็กใส่สินค้าแบบถอดประกอบได้ 2 อัน / 2 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM009 PALLET NO BRAND *** 1815-076-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 8 )
พาเลทพลาสติก 20 อัน / 20 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM010 PALLET NO BRAND *** 1815-076-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
พาเลทพลาสติก 20 อัน / 20 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM011 WAREHOUSING RACK UNI R150 1812-076-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 8 )
ชั้นวางของ, ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 2 SETS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM012 WAREHOUSING RACK UNI R150 1812-076-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 8 )
ชั้นวางของ, ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 2 SETS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM013 AIR IMPACT WRENCH,HOSE,SOCKET TOOL SET ASHITA , GL 3IN1 1805-075-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 26 )
บล็อกลม,สายยาง,ชุดลูกบล็อก , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 1/2'-15M , GL-35SET , 98805P *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM014 BREAKER & HOSE UNI G10,3/4"-35M 1812-076-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 9 )
หัวกระแทกพร้อมสายยาง , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM015 GREASE PUMP ASHITA 13QB02 1811-076-010 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 8 )
ปั๊มอัดจาระบี, ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM016 PALLET JACK UNI 3T-685 1805-075-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 35 )
รถลากพาเลท , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 3 TONS CAPACITY-685MM WIDTH *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM017 VEHICLE BREAKDOWN KIT AO , GL PP10T,GL-26SET 1812-076-005 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 19 )
ชุดอุปกรณ์ปะยาง, ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED, 10 TONS VEHICLE BODY REPAIR TOOL & 1,3/4" 26 PCS SOCKETS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM018 ENGINE OIL SHELL RIMOLA R3 TURBO 20W-50 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 12 )
น้ำมันเครื่อง 1 ถัง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM019 ENGINE OIL SHELL RIMOLA RX4 15W-40 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
น้ำมันเครื่อง 1 ถัง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM020 HYDRAULIC FUEL SHELL RIMOLA TELLUS S2 MX68 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 7 )
น้ำมันไฮดรอลิก 1 ถัง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM001 MISCELLANEOUS FAN , COOLING FAN NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 823-22001-040,523-22001-005,1810-076-001,1810-076-

พัดลม 36 นิ้ว , พัดลมระบายอากาศ / 5 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM002 MISCELLANEOUS SWING BEARING KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC120-5 1818-076-008

เอวสวิง ,1 ชุด / 1 SET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM003 MISCELLANEOUS DRILL GRINDER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1816-076-006

เครื่องลับดอกสว่าน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM004 MISCELLANEOUS PLANNING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1816-076-007

เครื่องไสไม้

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM005 MISCELLANEOUS STEEL CONTAINER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1730-072-003

กล่องเหล็ก 2 อัน ถอดประกอบได้ ขนาด 146x113x108 ซม.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM006 MISCELLANEOUS STEEL CONTAINER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1730-072-004

กล่องเหล็ก 2 อัน ถอดประกอบได้ ขนาด 146x113x108 ซม.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM007 MISCELLANEOUS STEEL CONTAINER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1765-073-003

กล่องเหล็กใส่สินค้าแบบถอดประกอบได้ 2 อัน / 2 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM008 MISCELLANEOUS STEEL CONTAINER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1765-073-004

กล่องเหล็กใส่สินค้าแบบถอดประกอบได้ 2 อัน / 2 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM009 MISCELLANEOUS PALLET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1815-076-001

พาเลทพลาสติก 20 อัน / 20 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM010 MISCELLANEOUS PALLET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1815-076-002

พาเลทพลาสติก 20 อัน / 20 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM011 MISCELLANEOUS WAREHOUSING RACK UNI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
R150 1812-076-002

ชั้นวางของ, ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 2 SETS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM012 MISCELLANEOUS WAREHOUSING RACK UNI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
R150 1812-076-003

ชั้นวางของ, ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 2 SETS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM013 MISCELLANEOUS AIR IMPACT WRENCH,HOSE,SOCKET TOOL SET ASHITA , GL
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3IN1 1805-075-001

บล็อกลม,สายยาง,ชุดลูกบล็อก , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 1/2'-15M , GL-35SET , 98805P

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM014 MISCELLANEOUS BREAKER & HOSE UNI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
G10,3/4"-35M 1812-076-004

หัวกระแทกพร้อมสายยาง , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM015 MISCELLANEOUS GREASE PUMP ASHITA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
13QB02 1811-076-010

ปั๊มอัดจาระบี, ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM016 MISCELLANEOUS PALLET JACK UNI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3T-685 1805-075-003

รถลากพาเลท , ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED , 3 TONS CAPACITY-685MM WIDTH

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM017 MISCELLANEOUS VEHICLE BREAKDOWN KIT AO , GL
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PP10T,GL-26SET 1812-076-005

ชุดอุปกรณ์ปะยาง, ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED, 10 TONS VEHICLE BODY REPAIR TOOL & 1,3/4" 26 PCS SOCKETS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM018 MISCELLANEOUS ENGINE OIL SHELL RIMOLA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
R3 TURBO 20W-50

น้ำมันเครื่อง 1 ถัง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM019 MISCELLANEOUS ENGINE OIL SHELL RIMOLA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
RX4 15W-40

น้ำมันเครื่อง 1 ถัง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM020 MISCELLANEOUS HYDRAULIC FUEL SHELL RIMOLA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TELLUS S2 MX68

น้ำมันไฮดรอลิก 1 ถัง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว


สินค้าเบ็ดเตล็ด (71)