ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description DM001 RICE MILLING MACHINE NO BRAND FT15S 380 2177 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 33 )
เครื่องสีข้าว *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM002 RICE MILLING MACHINE NO BRAND MS251 190 7046 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
เครื่องสีข้าว *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM003 RICE REAPER FUJI HM-5 HM5-41222 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 92 )
เครื่องเกี่ยวข้าว *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM004 SPARE PART,TOOL NO BRAND *** 1803-075-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 33 )
อะไหล่,เครื่องมือ , 8 ชิ้น / 8 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM005 SEAT NO BRAND *** 1804-075-017 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 28 )
เบาะนั่งรถยก , 1 พาเลท / 1 PALLET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM006 SEAT UNI BF1-2 1785-074-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 22 )
เบาะ, ยังไม่เคยใช้งาน , 2 อัน / UNUSED , 2 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM007 TIRE NO BRAND *** 1790-074-016 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 32 )
ยางตัน , 4 เส้น / 4 PCS , 21 x 8 - 9 *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM008 RIM WITH TIRE NO BRAND *** 1804-075-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 23 )
ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 7.00-12 *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM009 RIM WITH TIRE NO BRAND *** 1804-075-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 22 )
ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 6.50 - 10 *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM010 RIM WITH TIRE NO BRAND *** 1804-075-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 21 )
ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 23 x 9 -10 *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM011 RIM WITH TIRE NO BRAND *** 1804-075-005 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 28 x 9 -15 *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM012 RIM WITH TIRE NO BRAND *** 1804-075-006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 22 )
ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 6.50 - 10 *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM013 RIM WITH TIRE NO BRAND *** 1804-075-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 18 )
ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 23 x 9 -10 *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM014 RUBBER TRACK NO BRAND *** 1801-075-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 36 )
แทรคยาง , 2 เส้น , ยังไม่เคยใช้งาน / PC 30 - 7 , 2 PCS , UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM015 RUBBER TRACK NO BRAND *** 1801-075-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 30 )
แทรคยาง , 1 เส้น / PC 30 - 7 , 1 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM016 FORK NO BRAND *** 1790-074-017 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 27 )
งารถยก , 0.5 ตัน , 1.20 เมตร , 1 พาเลท / 0.5 TON , 1.20 M. , 1 PALLET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM017 FORK NO BRAND *** 1804-075-015 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 22 )
งารถยก , 2.5 ตัน 1.20 เมตร , 1 คู่ / 2.5 TONS,1.20 M. , 1 SET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM018 FORK NO BRAND *** 1804-075-016 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
งารถยก , 3.0 ตัน 1.20 เมตร , 1 คู่ / 3.0 TONS , 1.20 M. 1 SET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM019 HYD. CYLINDER NO BRAND *** 1790-074-008 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 29 )
�กระบอกไฮดรอลิกแบบยาว , 1 พาเลท / 1 PALLET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM020 HYD. CYLINDER NO BRAND *** 1804-075-012 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 22 )
กระบอกไฮดรอลิกแบบยาว , 1 พาเลท / 1 PALLET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM001 MISCELLANEOUS RICE MILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FT15S 380 2177

เครื่องสีข้าว

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM002 MISCELLANEOUS RICE MILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MS251 190 7046

เครื่องสีข้าว

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM003 MISCELLANEOUS RICE REAPER FUJI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HM-5 HM5-41222

เครื่องเกี่ยวข้าว

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM004 MISCELLANEOUS SPARE PART,TOOL NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1803-075-001

อะไหล่,เครื่องมือ , 8 ชิ้น / 8 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM005 MISCELLANEOUS SEAT NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1804-075-017

เบาะนั่งรถยก , 1 พาเลท / 1 PALLET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM006 MISCELLANEOUS SEAT UNI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BF1-2 1785-074-003

เบาะ, ยังไม่เคยใช้งาน , 2 อัน / UNUSED , 2 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM007 MISCELLANEOUS TIRE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1790-074-016

ยางตัน , 4 เส้น / 4 PCS , 21 x 8 - 9

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM008 MISCELLANEOUS RIM WITH TIRE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1804-075-002

ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 7.00-12

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM009 MISCELLANEOUS RIM WITH TIRE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1804-075-003

ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 6.50 - 10

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM010 MISCELLANEOUS RIM WITH TIRE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1804-075-004

ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 23 x 9 -10

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM011 MISCELLANEOUS RIM WITH TIRE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1804-075-005

ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 28 x 9 -15

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM012 MISCELLANEOUS RIM WITH TIRE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1804-075-006

ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 6.50 - 10

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM013 MISCELLANEOUS RIM WITH TIRE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1804-075-007

ยางตันพร้อมกะทะล้อ , 4 เส้น / 4 PCS , 23 x 9 -10

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM014 MISCELLANEOUS RUBBER TRACK NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1801-075-001

แทรคยาง , 2 เส้น , ยังไม่เคยใช้งาน / PC 30 - 7 , 2 PCS , UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM015 MISCELLANEOUS RUBBER TRACK NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1801-075-002

แทรคยาง , 1 เส้น / PC 30 - 7 , 1 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM016 MISCELLANEOUS FORK NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1790-074-017

งารถยก , 0.5 ตัน , 1.20 เมตร , 1 พาเลท / 0.5 TON , 1.20 M. , 1 PALLET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM017 MISCELLANEOUS FORK NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1804-075-015

งารถยก , 2.5 ตัน 1.20 เมตร , 1 คู่ / 2.5 TONS,1.20 M. , 1 SET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM018 MISCELLANEOUS FORK NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1804-075-016

งารถยก , 3.0 ตัน 1.20 เมตร , 1 คู่ / 3.0 TONS , 1.20 M. 1 SET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM019 MISCELLANEOUS HYD. CYLINDER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1790-074-008

�กระบอกไฮดรอลิกแบบยาว , 1 พาเลท / 1 PALLET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM020 MISCELLANEOUS HYD. CYLINDER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1804-075-012

กระบอกไฮดรอลิกแบบยาว , 1 พาเลท / 1 PALLET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว


หมวดสินค้า (74)